Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Svrha projekta:
Razvoj tehničke infrastrukture u području inženjerstva površina za istraživanja i primjenu naprednih površinskih slojeva proizvedenih novom naprednom tehnologijom: PACVD + nitriranje u plazmi.
Stvaranje novih inovativnih slojeva, povišenje razine znanstveno-istraživačkog rada i generiranje rješenja s primjenom u industriji.
Projekt, vrijedan 657.775,75 eura, financiran je od strane Fonda za ulaganje i znanost.
Okupili smo mrežu suradnika iz gospodarskog sektora i partnere iz znanstveno-istraživačkih institucija Republike Hrvatske (Zagreb, Rijeka, Slavonski Brod) i Republike Slovenije (Ljubljana)..

Ulaganje u budućnost

Uvod

Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) i Središnja agencija za financiranje i upravljanje (SAFU) sklopili su 10. travnja 2013. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu IPA IIIC projekta koji financira Fond za ulaganje u znanost i inovacije u vrijednosti od 657.775,75 eura.

ARISE projekt planira kroz napredna istraživanja, inovacije i transfer tehnologije razviti tehničku infrastrukturu u Republici Hrvatskoj u području inženjerstva površina za istraživanja i primjenu površinskih slojeva stvorenih novom PACVD tehnologijom.

Trajanje projekta je 2 godine (24 mjeseca) tijekom koje će Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu blisko surađivati sa svojim partnerima iz Rijeke, Slavonskog Broda i Ljubljane. U provedbi projekta pomoći će stručni suradnici iz Končar Alata d.d., Elektro-Kontakta d.d. i Lipovice d.o.o.

Projekt ARISE uključuje nabavu novog PACVD uređaja (Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition) do sada nedostupnog u Republici Hrvatskoj. Ova inovativna tehnologija, osim proizvodnje različitih površinskih slojeva (prevlaka) na alatima i raznim drugim proizvodima, omogućava i modificiranje površina postupkom nitriranja u plazmi. Osim produljenja trajnosti proizvoda, ovim uređajem moguće je nanositi i slojeve drugih namjena i svojstava.

Inženjerstvo površina dosad je bilo u Republici Hrvatskoj relativno ograničeno na neke tradicionalne postupke, a ovime ulazimo u područje visokih tehnologija čime se priključujemo razvijenim znanstveno-tehnološkim zemljama.

Konačno, svime navedenim će se unaprijediti rad i nastava hrvatskih fakulteta te će doći do značajnije suradnje s gospodarstvom što će rezultirati povećanjem konkurentnosti domaćih proizvođača na svjetskom tržištu.

Novosti

Održana Završna prezentacija EU projekta “ARISE – Napredna istraživanja, inovacije i transfer tehnologije u inženjerstvu površina”

U petak, 27. ožujka 2015. godine, u Velikoj vijećnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu održana je Završna prezentacija EU projekta “ARISE – Napredna istraživanja, inovacije i transfer tehnologije u inženjerstvu površina”. Prezentaciji je prisustvovalo 70-ak sudionika iz sektora gospodarstva, znanstveno-istraživačkih instituacija, posredničkih tijela projekta te studenti Fakulteta.

Nakon uvodnog pozdrava dekana, prof. dr. sc. Zvonimira Guzovića, kratke osvrte i pohvale za uspješnu provedbu dali su predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Prisutnima su se obratili i akademik Božidar Liščić, a ispred Akademije tehničkih znanosti Hrvatske prof. dr. sc. Mladen Šercer, pozitivno ocijenivši znansteno-istraživački doprinos projekta i neophodnost suradnje s gospodarstvenicima. O iskustvima u samoj provedbi projekta, suradnji s partnerima i suradnicima te održivosti projekta govorili su voditelj projekta, prof. dr. sc. Franjo Cajner te predstavnici partnerskih institucija prof. dr. sc. Bojan Podgornik (Inštitut za metale in kovinske tehnologije, Ljubljana), prof. dr. sc. Ivica Kladarić (Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu) i prof. dr. sc. Božo Smoljan (Tehnički fakultet u Rijeci). Na kraju su se obratili i predstavnici suradničkih tvrtki, Matija Hržan iz Elektro- kontakta d.d. i Srećko Vujnović iz tvrtke Lipovica d.o.o.

Završnom prezentacijom u petak zaključene su sve projektne aktivnosti te obilježeno ostvarivanje planiranih rezultata projekta.


Srdačno Vas pozivamo na Završnu prezentaciju u sklopu projekta

ARISE - Napredna istraživanja, inovacije i transfer tehnologije u inženjerstvu površina

koja će biti održana u petak, 27. ožujka 2015., u 11:00 sati, u Velikoj vijećnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb

Predviđeni program:

 1. Pozdravni govor

  • Prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje

 2. Uvodna riječ

  • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)

  • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)

  • Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ)

 3. Pregled provedenih aktivnosti i ostvarenih rezultata projekta

  • Prof. dr. sc. Franjo Cajner, voditelj projekta

  • Prof. dr. sc. Ivica Kladarić, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

  • Prof. dr. sc. Božo Smoljan, Tehnički fakultet u Rijeci

  • Prof. dr. sc. Bojan Podgornik, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana

  • Predstavnici suradničkih tvrtki

 4. Održivost projekta i mogućnosti buduće suradnje

  • Otvorena diskusija prisutnih sudionika

 5. Ručak uz neformalno druženje

U očekivanju Vašeg dolaska s poštovanjem,
prof. dr. sc. Franjo Cajner


Održan Dan otvorenih dana u sklopu projekta ARISE

U Laboratoriju za toplinsku obradu Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, 13. ožujka 2015. godine održan je Dan otvorenih vrata u sklopu projekta “ARISE – Napredna istraživanja, inovacije i transfer tehnologije u inženjerstvu površina”.

Tokom dana Laboratorij je bio otvoren zainteresiranima kako bi se upoznali s ciljevima i aktivnostima Projekta te Laboratorijem koji je u sklopu Projekta opremljen novom sofisticiranom tehnologijom u području inženjerstva površina, odnosno PACVD uređajem. Tako su Laboratorij posjetile i tri grupe srednjoškolskih učenika, dvije iz 1. tehničke škole Tesla te jedna iz Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića. Svakoj od grupa bilo je osigurano i stručno vodstvo prof.dr.sc. Franje Cajnera, Hrvoja Rafaela, mag.ing.mech. i Saše Kovačića, mag.ing.mech. koji su im podrobno pojasnili proces prevlačenja metalnih površina na PACVD uređaju i specifikacije uređaja, dok ih je Mia Cingesar ukratko upoznala s Projektom.


Pozivamo Vas na Dan otvorenih vrata u sklopu projekta

ARISE - Napredna istraživanja, inovacije i transfer tehnologije u inženjerstvu površina

koji će biti održan u petak, 13. ožujka 2015., od 09:00 do 13:00 sati, u sjevernoj zgradi Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 1.

Tijekom Dana otvorenih vrata Laboratorij za toplinsku obradu bit će otvoren svim zainteresiranima kako bi se upoznali s ciljevima i aktivnostima Projekta te Laboratorijem koji je u sklopu Projekta opremljen novom sofisticiranom tehnologijom u području inženjerstva površina, odnosno PACVD uređajem.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje, molimo da nam se obratite putem e-maila na adresu arise@fsb.hr kako bi vam organizirali stručno vodstvo.


Održana 3. radionica u sklopu projekta ARISE

U prostorima Znanstveno-tehnologijskog parka Sveučilišta u Rijeci 27. veljače 2015. godine održana je treća i posljednja radionica u sklopu projekta ARISE kojoj je prisustvovalo 70-ak sudionika. Na radionici su, osim dosad provedenih i budućih aktivnosti, prikazani i rezultati laboratorijskih ispitivanja koja su proveli partneri u periodu između druge i treće radionice, kao i rezultati pogonskih ispitivanja prevučenih alatnih dijelova TiCN i TiBN prevlakama pomoću nove PACVD tehnologije.

Nakon pozdravnog govora domaćina, prof.dr.sc. Bože Smoljana ispred Tehničkog fakulteta u Rijeci, uvodno izlaganje o projektnim aktivnostima i dosad ostvarenim rezultatima održao je prof.dr.sc. Franjo Cajner, voditelj projekta, a prof.dr.sc. Božidar Matijević izložio je prezentaciju o primjeni PACVD tehnologije u praksi. S Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu prezentacije su još održali izv.prof.dr.sc. Darko Landek o svim laboratorijskim ispitivanjima koja su provedena na prevučenim uzorcima i dr.sc. Gorana Baršić detaljnije o ispitivanju hrapavosti površine. Prof.dr.sc. Bojan Podgornik s Inštituta za kovinske materiale in tehnologije u Ljubljani izložio je prezentaciju pod nazivom “Ispitivanje triboloških svojstva toplinsko obrađenih, nitriranih i PACVD presvučenih alatnih čelika“. Predstavnici suradničkih tvrtki, Matija Hržan iz Elektro-kontakta i Srećko Vujnović iz Lipovice prezentirali su na posljetku rezultate pogonskih ispitivanja prevučenih alatnih dijelova.


Održana 2. radionica sklopu projekta ARISE

U petak, 28. studenog 2014. godine, na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu održana je druga radionica u sklopu projekta ARISE. Na trosatnoj radionici prisustvovalo je 75 sudionika iz područja industrije i znanosti. Voditelj projekta, prof.dr.sc. Franjo Cajner prikazao je dosad provedene i predstojeće aktivnosti projekta, a Hrvoje Rafael, mag.ing.mech. prezentirao je vlastita iskustva Fakulteta strojarstva i brodogradnje u primjeni PACVD tehnologije.

Rezultate laboratorijskih ispitivanja prevučenih uzoraka TiCN i TiBN prevlakama pomoću nove PACVD tehnologije prikazali su predstavnici svih partnera. Tako su sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu rezultate predstavili sljedeći predstavnici: dr. sc. Gorana Baršić: Ispitivanje hrapavosti površine; mag.ing.mech. Saša Kovačić: Ispitivanje debljine prevlake, kemijske analize GDOES, prionjivosti, mikrostrukture i mikrotvrdoće; izv.prof.dr.sc. Darko Landek: Ispitivanje otpornosti PACVD prevlaka na erozijsko trošenje. S Inštituta za kovinske materiale in tehnologije iz Ljubljane prof.dr.sc. Bojan Podgornik izložio je prezentaciju pod nazivom „Analiza TiCN prevlake na različitim alatnim čelicima“, sa Strojarskog Fakulteta u Slavonskom Brodu prof.dr.sc. Ivica Kladarić predstavio je rezultate dilatometrijskih ispitivanja, a dr.sc. Dario Iljkić prikazao je rezultate ispitivanja korozijskih svojstava. Održana izlaganja otvorila su put aktivnoj diskusiji među sudionicima.


Održana 1. radionica u sklopu projekta ARISE

U Velikoj vijećnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, 23. travnja 2014. godine održana je 1. radionica u sklopu projekta ARISE – Napredna istraživanja, inovacije i transfer tehnologije u inženjerstvu površina.

Na trosatnoj radionici sudjelovalo je 80-ak sudionika iz sektora gospodarstva i znanosti koji su, osim teorijskog dijela upoznavanja s PACVD tehnologijom, ujedno dobili uvid u praktični dio rada PACVD uređaja u Laboratoriju Fakulteta. Sudionici su imali priliku vidjeti rad uređaja na testnim uzorcima koji su prevučeni TiN (titan nitrid) i TiCN (titan karbo-nitrid) prevlakama kojima se, između ostalog, povećava površinska tvrdoća, otpornost na trošenje, postojanost pri visokim temperaturama te posljedično produljuje vijek trajanja.

Prezentaciju o provedenim i predstojećim aktivnostima projekta ARISE održao je prof.dr.sc. Franjo Cajner, voditelj Katedre za toplinsku obradu i inženjerstvo površina na FSB-u, te ujedno voditelj projekta. O iskustvima primjene PACVD tehnologije u praksi govorio je prof.dr.sc. Vojteh Leskovšek s Inštituta za kovinske materiale in tehnologije u Ljubljani, dok je prof.dr.sc. Božidar Matijević, predstojnik Zavoda za materijale FSB-a, održao predavanje o funkcijama, potencijalima i karakteristikama procesa novonabavljenog PACVD uređaja. Sve tri prezentacije dostupne su za preuzimanje na niže navedenim linkovima.

Napredna istraživanja, inovacije i transfer tehnologije u inženjerstvu površina
PACVD duplex coating for hot forging of high strength steels for automotive applications
Iskustva u primjeni PA CVD tehnologije u praksi


Prva ARISE radionica

23. travnja u 10h u Velikoj vijećnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje

Srdačno Vas pozivamo na 1. radionicu u sklopu projekta ARISE - Napredna istraživanja, inovacije i transfer tehnologije u inženjerstvu površina koja će biti održana u srijedu, 23. travnja 2014. u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb. Više informacija


Press konferencija projekta ARISE 25.09.2013.

Press konferencija će biti održana u srijedu, 25. rujna 2013., s početkom u 11:00 sati, na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Više informacija


ARISE prezentacija 02.10.2013.

Prezentacija projekta ARISE će biti održana u srijedu, 02. listopada 2013., s početkom u 11:00 sati, na Fakultetu strojasrtva i brodogradnje.

Back to top