Projektni tim

Prof. Franjo Cajner, Ph. D.

e-mail: franjo.cajner@fsb.hr

Mia Cingesar, dipl. pol.

e-mail: arise@fsb.hr

Prof. Božidar Matijević, Ph. D.

e-mail: bozidar.matijevic@fsb.hr

Prof. Darko Landek, Ph. D.

e-mail: darko.landek@fsb.hr

Ivan Kumić, mag. ing. mech.

e-mail: ivan.kumic@fsb.hr

Gorana Baršić, Ph. D

e-mail: gorana.barsic@fsb.hr

Saša Kovačić, mag.ing. mech.

e-mail: sasa.kovacic@fsb.hr

Hrvoje Rafael, dipl. ing.

e-mail: hrvoje.rafael@fsb.hr

Željko Kostanjski

e-mail: zeljko.kostanjski@fsb.hr

O nama

Na Katedri za toplinsku obradu i inženjerstvo površina desetljećima su usvajana znanja i prikupljane vlastite spoznaje o procesima toplinske obrade i nženjerstva površina te širokom spektru mogućnosti koje isti pružaju.

U okviru znanstvene i nastavne aktivnosti, osim zaposlenika Katedre u tome su sudjelovali i studenti kroz izradu svojih; seminarskih, diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Tradicionalniji postupci toplinske obrade nešto su čime se naša katedra posebno ponosi; za nas ne postoji pitanje bez odgovora, a u najvećem broju slučajeva, niti obradak kojemu ne bismo osigurali (u našem laboratoriju) tražena svojstva.

Upravo su postupci poput: žarenja, kaljenja i popuštanja u zaštitnoj atmosferi, toplinske obrade u vakuumu, indukcijskog kaljenja, nitrokarburiranja ili vanadiranja u solnim kupkama, nitriranja ili nitrokarburiranja u plinu, cementiranja te boriranja, osigurali snažnu i vrlo uspješnu suradnju s gospodarskim sektorom u proteklim desetljećima.

Uz navedene tehnologije (koje su i dalje u velikoj mjeri nezamjenjive) već se neko vrijeme pojavljuju i određene vrlo specifične potrebe – posebice na svojstva površinskih slojeva različitih proizvoda. Stoga, pomirivši zahtjeve tržišta i neizbježan znanstveno-tehnološki iskorak, odlučili smo skoristiti najbolje od naših ljudi te bogatih fondova EU. Osmislili smo ARISE!

Po završetku projekta...

... sva stečena oprema, znanja i široka mreža kontakata ostaju u službi KATEDRE i FAKULTETA. Očekujemo veliki broj studentskih projekata, završnih i diplomskih radova, znanstvenih članaka, doktorata pa i inovacija iz područja inženjerstva površina – kao izravni rezultat vrhunske tehnologije koja ovim projektom postaje dostupna (kako u Hrvatskoj, tako i u široj regiji).