Shema projekta

PRVA GODINA PROJEKTA

 • OPREMANJE LABORATORIJA ZA TOPLINSKU OBRADU I INŽENJERSTVO POVRŠINA
  • Zapošljavanje Project Managera
  • Nabava kalotestera
  • Nabava PACVD uređaja
  • Izrada ispitnih uzoraka i prototipova alata

DRUGA GODINA PROJEKTA

 • LABORATORIJSKA ISPITIVANJA POVRŠINSKIH SLOJEVA
  Proizvodnja površinskih slojeva na ispitnim uzorcima i na konkretnim obradcima 3 različita proizvoda naših suradničkih tvrtki (ispitivanje mogućnosti produljenja trajnosti alata).
  • Laboratorijska ispitivanja FSB
   • ispitivanje mikrotvrdoće
   • mikrostrukturna ispitivanja
   • GDOS kvantitativna kemijska analiza
   • EDX spektrometrijska analiza faza
   • SEM skenirajući elektronski mikroskop
  • Laboratorijska ispitivanja RITEH
   • elektrokemijska korozijska ispitivanja
  • Laboratorijska ispitivanja IMT
   • ispitivanje hrapavosti
   • adhezijska ispitivanja
   • ispitivanje nanotvrdoće
   • Load-scanning test
   • TEM transmisijski elektronski mikroskop
  • Laboratorijska ispitivanja SFSB
   • dilatometrička ispitivanja
   • ispitivanja trošenja materijala abrazijom
  • TESTIRANJE PROTOTIPOVA ALATA
   • Končar alati d.d., Zagreb
   • Elektro-Kontakt d.d., Zagreb
   • Lipovica d.o.o., Popovača