Svrha i ciljevi

Svrha projekta

Razvoj tehničke infrastrukture u području inženjerstva površina za istraživanja i primjenu naprednih površinskih slojeva proizvedenih novom naprednom tehnologijom PACVD (eng. Plasma Assisted Chemical Vapour Deposition = hrv. Plazmom potpomognuto kemijsko prevlačenje iz parne faze).

Ciljevi

  • Promoviranje i uvođenje nove napredne tehnologije (PACVD) u proizvodnji alata i konstrukcijskih dijelova u Republici Hrvatskoj
  • Opremanje Laboratorija za toplinsku obradu i inženjerstvo površina PACVD uređajem
  • Istraživanje i razvoj površinskih slojeva primjenom nove tehnologije - laboratorijska istraživanja
  • Izrada prototipova (segmenata) alata s novim površinskim slojevima – pogonska ispitivanja
  • Primjena dvaju novih površinskih slojeva u proizvodnji konstrukcijskih dijelova i alata
  • Edukacija i transfer znaja o inovativnom korištenju novih tehmologija u inženjerstvu površina putem seminara i radionica
  • Unaprijeđivanje znanja i povećanje interesa ciljnih skupina (prozvođača raznih dijelova i alata) i krajnjih korisnika za primjenu novih tehnologija
  • Povećanje konkurentnosti domaćih tvrtki za izradu dijelova i alata (izrada dijelova i alata više uporabne vrijednosti – duljeg vijeka trajanja)